PATEKAH

SULUK SURAOSIPUN PATEKAH

Anggitanipun abdi-dalem, pun Ngabehi Wongsaniti, pradikan ing dhusun Sumyang.

Sekar Asmaradana : 9 pada.

  1. 1.    Ingkang rinumpaka kawi, rasaning patekah ika, alhamdulillahi kiye, pujine ing dat punika, rabbil-‘alamin ika, ingsun Allah kang setuhu, pangeran kang luwih wikan.
  2. 2.    Weruh ing keraton mami, ya Muhammad lahirira, ingsun iku lan batine, mallikiyaw middin ika, tegese ya Muhammad, ratu nyakrawati ingsun, iya sira kenyatahan.
  3. 3.    Karaton ingsun puniki, ing dunya / tekeng ngakerat, iya sira sejatine,  ingsun kang ana ing sira, sira ana maring wang, iya sira iya ingsun, pan ingsun asma kewala.
  4. 4.    Iyakanak-budu iki, sira ingsun ya Muhammad, panembahira maring ngong, ingsun nembah maring sira, wa’iyakanasta’ina, tegese Muhammad iku, anging sira ingkang ana.
  5. 5.    Yen nora ana sireki, estidelal nora nana, sih ingsun sira ing mengko, jenengaken marang sira, minangka gentening wang, ananira ananingsun, jenengira jenenging wang.
  6. 6.    Ih dinas syiratal nenggih, mustaqimma ya Muhammad, ana sira ana ing ngong, andadekaken ing jagad, margane saking sira, sekalire kang tumuwuh, pinangkane saking sira.
  7. 7.    Sirataladina malih, an ngamtawangale ima, ya Muhammad ing margane, suka-suka marga sira, ana mukmin sadaya, dene ananira iku, wedale saking ing cahya.
  8. 8.    Ghoiril maghdhubbi iki, nglehim tegesira nora, nora beda ing anane, Muha/mmad kelawan sira, ana mukmin sadaya, kawibuwaning sireku, kelawan ing asmanira.
  9. 9.    Waladhaliin ing teges neki, namaningsun namanira, dudu ingsun sejatine, sejatine iku tunggal, amin tegese ika, rasanira rasaningsun, punika rasa patekah.

Kapethik saking Serat suluk jaman karaton-dalem ing surakarta.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s