SEJATINING DRAJAD LUHUR

 

KINANTHI

gampang dadi-a wong luhur
ora kudu sugih dhuwit
ora kudu darbe pangkat
watone netepi janji
tansah bisa pinrecaya
iku wong luhur sayekti

senajan ingaran ratu
yen karem ambalenjani
marang prasetya priyangga
aling-aling dhampar rukmi
dupeh wenang amasesa
iku wong asor sayekti

nanging beda najan iku 
mung batur-rewang sayekti
yen pakartine prasaja
tansah nganggo ngati-ati
prayitna marang bebaya
mbudidaya puguh suci

iku kang ingaran luhur
pantes kinarya palupi
sajroning urip bebrayan
amrih tekan nggayuh aji
katrima dening sasama
lan kinasih dening Gusti

 

Iklan